ADN16: Z Henrykiem Szmidtem również o różnicach kulturowych

ADN16: Z Henrykiem Szmidtem również o różnicach kulturowych